Sẽ giảm quyền tự tăng giá điện của EVN

  Văn phòng Chính phủ mới đây thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên.

   Văn phòng Chính phủ mới đây thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên.

   

       
   
              
   
  Văn phòng Chính phủ mới đây thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên.
   
   
  Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính chỉ đạo EVN xây dựng phương án để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 69 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Thông tư 12 quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân.
   
   
   
  Phó Thủ tướng nêu rõ, nếu các thông số đầu vào làm giá điện cơ sở cập nhật biến động tăng từ 3-5% so với giá điện hiện hành, EVN được quyết định điều chỉnh giá; Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thực hiện công tác hậu kiểm.
   
   
  Theo Quyết định 69, các mốc biến động giá điện cơ sở là 7-10%. Nếu giá điện tăng dưới 7%, EVN sẽ được tự tăng giá. Nếu tăng 7-10%, EVN sẽ phải xin ý kiến Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thẩm định. Nếu giá điện tăng trên 10%, việc điều chỉnh giá sẽ do Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến phê duyệt.
   

   

  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao EVN xây dựng kế hoạch và các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN và các đơn vị thành viên, trình Bộ Công Thương và Chính phủ phê duyệt trước ngày 28/2. Đồng thời phối hợp Ngân hàng Thế giới nghiên cứu phương án quản trị rủi ro tỷ giá, báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
   
   
  Theo Docbao.vn